شعرهای ناب

 

ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می‌رود

 

وآن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود

 

من مانده‌ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او

 

گویی که نیشی دور از او در استخوانم می‌رود

 

گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

 

پنهان نمی‌ماند که خون بر آستانم می‌رود

 

محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان

 

کز عشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود

 

او می‌رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان

 

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می‌رود

 

برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم

 

چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می‌رود

 

با آن همه بیداد او وین عهد بی‌بنیاد او

 

در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می‌رود

 

بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین

 

کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود

 

شب تا سحر می‌نغنوم و اندرز کس می‌نشنوم

 

وین ره نه قاصد می‌روم کز کف عنانم می‌رود

 

گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل

 

وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می‌رود

 

صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من

 

گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می‌رود

 

در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

 

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود

 

سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی‌وفا

 

طاقت نمیارم جفا کار از فغانم می‌رود

 

 

 

+ نوشته شده در پنجشنبه سوم مهر 1393 20:14 توسط محرم قربانی زرنقی |


فریاد من از فراق یارست

 

و افغان من از غم نگارست

 

بی روی چو ماه آن نگارین

 

رخساره من به خون نگارست

 

خون جگرم ز فرقت تو

 

از دیده روانه در کنارست

 

درد دل من ز حد گذشتست

 

جانم ز فراق بی‌قرارست

 

کس را ز غم من آگهی نیست

 

آوخ که جهان نه پایدارست

 

از دست زمانه در عذابم

 

زان جان و دلم همی فکارست

 

سعدی چه کنی شکایت از دوست

 

چون شادی و غم نه برقرارست

 
 
 

 

+ نوشته شده در شنبه چهارم مرداد 1393 15:54 توسط محرم قربانی زرنقی |آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد

سر مویی به غلط در همه اندامم نیست

میل آن دانه خالم نظری بیش نبود

چون بدیدم ره بیرون شدن از دامم نیست

شب بر آنم که مگر روز نخواهد بودن

بامدادت که نبینم طمع شامم نیست

چشم از آن روز که برکردم و رویت دیدم

به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست

نازنینا مکن آن جور که کافر نکند

ور جهودی بکنم بهره در اسلامم نیست

گو همه شهر به جنگم به درآیند و خلاف

من که در خلوت خاصم خبر از عامم نیست

نه به زرق آمده‌ام تا به ملامت بروم

بندگی لازم اگر عزت و اکرامم نیست

به خدا و به سراپای تو کز دوستیت

خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست

دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی

به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست

سعدیا نامتناسب حیوانی باشد

هر که گوید که دلم هست و دلارامم نیست

 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 23:42 توسط محرم قربانی زرنقی |
بدین امید به سر شد دریغ عمر عزیز

که آنچه در دلم است از درم فراز آید

امید بسته بر آمد ولی چه فایده زانک

امید نیست که عمر گذشته باز آید

کوس رحلت بکوفت دست اجل

ای دو چشمم وداع سر بکنید

ای کف دست و ساعد و بازو

همه تودیع یکدگر بکنید

بر منِ اوفتاده دشمن کام

آخر ای دوستان گذر بکنید

روزگارم بشد بنادانی

من نکردم شما حذر بکنید

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 23:21 توسط محرم قربانی زرنقی |
ماه فروماند از جمال محمد

سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظر قدر با کمال محمد

وعدهٔ دیدار هر کسی به قیامت

لیلهٔ اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

آمده مجموع در ظلال محمد

عرصهٔ گیتی مجال همت او نیست

روز قیامت نگر مجال محمد

وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس

بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد

تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتباد

نور نتابد مگر جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند

پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش

خواب نمی‌گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد


+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم دی 1392 19:24 توسط محرم قربانی زرنقی |
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

عجبست، اگر توانم که سفر کنم زدستت

بکجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟

زمحبتت نخواهم که نظر کنم برویت

که محب صادق آنست که پاکباز باشد

بکرشمهء عنایت نگهی بسوی ما کن

که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد

سخنی که نیست طاقت که زخویشتن بپوشم

بکدام دوست گویم که محل راز باشد؟

چه نماز باشد آنرا که تو در خیال باشی؟

تو صنم نمی‌گذاری که مرا نماز باشد

نه چنین حساب کردم، چو تو دوست می‌گرفتم

که ثنا و حمد گوئیم و جفا و ناز باشد

دگرش چو باز بینی، غم دل مگوی سعدی

که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد

قدمی که برگرفتی بوفا و عهد یاران

اگر از بلا بترسی، قدم مجاز باشد


+ نوشته شده در یکشنبه ششم مرداد 1392 14:5 توسط محرم قربانی زرنقی |


بیا که در غم عشقت مشوشم بی‌ تو


بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی توشب از فراق تو می‌نالم ای پری‌رخسار


چو روز گردد گویی در آتشم بی تودمی تو شربت وصلم نداده‌ای جانا


همیشه زهر فراقت همی چشم بی تواگر تو با من مسکین چنین کنی جانا


دو پایم از دو جهان نیز درکشم بی توپیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار


جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو+ نوشته شده در دوشنبه سی و یکم تیر 1392 10:40 توسط محرم قربانی زرنقی |


http://www.sarir.net/sarir/wp-content/uploads/img176.jpg

+ نوشته شده در دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 13:7 توسط محرم قربانی زرنقی |


بي‌دلان را دلبران جسته بجان


جمله معشوقان شكار عاشقان


هر كه عاشق ديديش معشوق دان


كو به نسبت هست هم اين و هم آن


تشنگان گر آب جويند از جهان


آب جويد هم بعالم تشنگان


چونك عاشق اوست تو خاموش باش


او چو گوشت مي‌كشد تو گوش باش


بند كن چون سيل سيلاني كند


ور نه رسوايي و ويراني كند


من چه غم دارم كه ويراني بود


زير ويران گنج سلطاني بود


غرق حق خواهد كه باشد غرق‌تر


همچو موج بحر جان زير و زبر


زير دريا خوشتر آيد يا زبر


تير او دلكش‌تر آيد يا سپر


پاره كرده وسوسه باشي دلا


گر طرب را باز داني از بلا


گر مرادت را مراق شكرست


بي‌مرادي نه مراد دلبرست


هر ستاره‌ش خونبهاي صد هلال


خون عالم ريختن او را حلال


ما بها و خونبها را يافتيم

جانب جان باختن بشتافتيم


اي حيات عاشقان در مردگي


دل نيابي جز كه در دل‌بردگي


من دلش جسته به صد ناز و دلال


او بهانه كرده با من از ملال


گفتم آخر غرق تست اين عقل و جان


گفت رو رو بر من اين افسون مخوان


من ندانم آنچ انديشيده‌اي


اي دو ديده دوست را چون ديده‌اي


اي گرانجان خوار ديدستي ورا


زانك بس ارزان خريدستي ورا


هركه او ارزان خرد ارزان دهد


گوهري طفلي به قرصي نان دهد


غرق عشقي‌ام كه غرقست اندرين


عشقهاي اولين و آخرين


مجملش گفتم نكردم زان بيان


ورنه هم افهام سوزد هم زبان


من چو لب گويم لب دريا بود


من چو لا گويم مراد الا بود


من ز شيريني نشستم رو ترش


من ز بسياري گفتارم خمش


تا كه شيريني ما از دو جهان


در حجاب رو ترش باشد نهان


تا كه در هر گوش نايد اين سخن


يك همي گويم ز صد سر لدن
+ نوشته شده در یکشنبه پنجم خرداد 1392 17:51 توسط محرم قربانی زرنقی |


 

آن سرو ناز بین که چه خوش می‌رود به راه

وان چشم آهوانه که چون می‌کند نگاه

تو سرو دیده‌ای که کمر بست بر میان

یا مه چارده که به سر برنهد کلاه

گل با وجود او چو گیاست پیش گل

مه پیش روی او چو ستارست پیش ماه

سلطان صفت همی‌رود و صد هزار دل

با او چنان که در پی سلطان رود سپاه

گویند از او حذر کن و راه گریز گیر

گویم کجا روم که ندانم گریزگاه

اول نظر که چاه زنخدان بدیدمش

گویی دراوفتاد دل از دست من به چاه

دل خود دریغ نیست که از دست من برفت

جان عزیز بر کف دستست گو بخواه

ای هر دو دیده پای که بر خاک می‌نهی

آخر نه بر دو دیده من به که خاک راه

حیفست از آن دهن که تو داری جواب تلخ

وان سینه سفید که دارد دل سیاه

بیچارگان بر آتش مهرت بسوختند

آه از تو سنگ دل که چه نامهربانی آه

شهری به گفت و گوی تو در تنگنای شوق

شب روز می‌کنند و تو در خواب صبحگاه

گفتم بنالم از تو به یاران و دوستان

باشد که دست ظلم بداری ز بی‌گناه

بازم حفاظ دامن همت گرفت و گفت

از دوست جز به دوست مبر سعدیا پناه


+ نوشته شده در پنجشنبه دوم خرداد 1392 12:12 توسط محرم قربانی زرنقی |


X

سلام
خوش آمدید
من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم
تو می روی به سلامت سلام ما برسانی


Home
Email
Profile
.:Bahar 20:.

Archives

بهمن 1393

دی 1393

آذر 1393

آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391


Categories

شهریار
مولوی
حافظ
فریدون مشیری
سهراب سپهری
نظامی
خاقانی
صائب تبریزی
شمس تبریزی
محمد عابدینی
پروین اعتصامی
طنز ادبی
تک بیتی های زیبا
سخنان حکمت آمیز
حمیدی باقری
قیصر امین پور
حسین پناهی
سعدی
احمد شاملو
فروغ فرخزاد
هوشنگ ابتهاج
سیمین بهبهانی
سیمین دانشور
اخوا ن ثالث
محمد علی بهمنی
رهی معیری
سلمان هراتی
جامی
بیدل
عراقی
ایرج میرزا
خیام
شفیعی کدکنی
وحشی بافقی
حمید مصدق
خواجوی کرمانی
نادر نادر پور
با با طاهر
جبران خلیل جبران
عطار
حمید مصدق
قطران تبریزی
حسین پژمان بختیاری
عاشقانه ها
هلالی جغتای
سلمان ساوجی
فروغی بسطامی
فرخی یزدی
فرصت شیرازی
هنر خوشنویسیLinks

مداد مشکی
دومانلی سس
حمیده
استاد حمیدی باقری
بیداری اسلامی
بهشت دل ها
!!ی روز خوب میاد
فرزاد ویلسون
شعر تنهایی
چشم سیاه تو
طنزکده
وبلاگ آموزشی عربی(محرم قربانی)
تبادل لینک
!!ی روز خوب میاد
زاد گاهم زرنق عزیزان
در محضر دوست آقای مسیب موقری
زبان وادبیات فارسی آقای طالبی
سلام من به گل نرگس آقای امین درخشانی
بر بساط نکته دانان استاد موقری
رد پای عشق
قصه های ناگفته دفتر غم
صدای بند وبست
دفتر غم
شیروان موب
حسّ سکوت
بغض
تنها یادگار عشق
به روز ترین وبلاگ موزیک
بارانی برای فردای کویر
کلبه زندگی
تفریح وسرگرمی
ninja ranger
گونش
کلبه ای برای دوست
شا پرک سفید
گیتار منو نخور
LOVE♥♥
طراحی بنرهای پیشرفته
بزرگترین مرجع تفریحی ایران
اس ام اس جدید پیامک عاشقانه جوک خنده دار
تفریح وسرگرمی
حصارک بی دل
صریر
قاصدک
دوستی ومحبت
حرف های خوشمزه آلبالویی
سارا شعر
ساعت مچی LED" target="_blank" style="text-decoration: none">ساعت مچی
تا طلوع سپیده
گالری عکس آفتاب گردان
بهرام پاشایی
h,vhrd cvdk
]hd fhy
جک وتفریح وسرگرمی
تبادل لینک
تمنای وصال
ساعت شنی
شهر چشمانم
عاشق ترین امیر اقلیم آب وآیینه
چشم سخن گو
مجنون تر از مجنون
بزرگترین سایت دانلود
جابر قربانی زرنقی
حمید خاطری
پزشکی
پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا
فرهنگ اذربایجان
سایه بونی
اند یشه قصر شیرین
با رانی
نگار
عروس نستعلیق
رسم خیال
جک واس ام اس
هنری 1
هنری 2
کشاورزی وبا غبانی نوین
خط ودل
عروس نستعلیق
پیام قلم نی
ما 7نفر سری جدید
شیطنت عشق
دوزده باغیر زرنق
غنچه های گل سرخ
چرندهای مغز من
خوشنویسی علی
محمد علی
آزادگان
صفای خط
خوشنویسی
استاد حیدری
زرنق ودیگر هیچ
امیر احمد فلسفی
منتخبی از اشعار کا ک باران (کبوتر باران )
هریس اهل بیت عصمت وطهارت
غبارستان
خاطرات به جا مانده از فروغ
ابهام لینک
باب راس
آقا بیگی
پاییز سلیم پور
شعرهای عاشقانه
به نام خدای همه
تا کی ؟
کلبه دانش
ESHGH
ضمن خدمت فرهنگیان
دکتر بیوک تاجری زرنق
آموزش وپرورش هریس
نود 32
صدای تو
شعر وکودکی
سن سیز
با احساس وارد شوید ( آقای حمید خاطری )
گوله جار
ائمه اطهار
قالب های فوق جدید بلاگفا


LinkDump

طـــراح قـــالــب


بهترین های اندروید
خرید عینک ویفری
برنامه
آرشیو پیوندهای روزانه


Amar


تعداد بازديدها:
پرشین تم - جراحی بینی - جوان - کاراته | رفتن - نمایندگی خودرو