شعرهای ناب

بهترین اشعار از بهترین شعراء

فریاد من از فراق یارست

 

و افغان من از غم نگارست

 

بی روی چو ماه آن نگارین

 

رخساره من به خون نگارست

 

خون جگرم ز فرقت تو

 

از دیده روانه در کنارست

 

درد دل من ز حد گذشتست

 

جانم ز فراق بی‌قرارست

 

کس را ز غم من آگهی نیست

 

آوخ که جهان نه پایدارست

 

از دست زمانه در عذابم

 

زان جان و دلم همی فکارست

 

سعدی چه کنی شکایت از دوست

 

چون شادی و غم نه برقرارست

 
 
 

 

[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 15:54 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

[ شنبه بیست و هشتم تیر 1393 ] [ 2:12 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

http://rezakhat.persiangig.com/image/new_folder/rezafarrokh%20%2812%29.jpg

اشکم ولی بپای عزیزان چکیده ام


خارم ولی بسایه گل آرمیده ام


با یاد رنگ و بوی تو ای نو بهار عشق


همچون بنفشه سر بگریبان کشیده ام


چون خک در هوای تو از پا افتاده ام


چون اشک در قفای تو با سر دویده ام


 من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش


 از دیگران حدیث جوانی شنیده ام


از جام عافیت می نابی نخورده ام


وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام


موی سپید را فلکم رایگان نداد


 این رشته را به نقد جوانی خریده ام


ای سرو پای بسته به آزادگی مناز


آزاده من که از همه عالم بریده ام


گر می گریزم از نظر مردمان رهی


عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام
 

 

 

 

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 1:6 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

 
آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس
 

تو می توانی نیایی

 

امَا من

 

نمی توانم منتظر نباشم

 

همیشه منتظرت هستم...

 

[ شنبه سی و یکم خرداد 1393 ] [ 11:44 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

 
          دلم هوای تو کرده بگو چه کار کنم ؟
 
 
            مــثــل عـکـس رخ مــهـتـاب که افـتـاده در آب
 

                    در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

 
 
 
 

[ سه شنبه بیستم خرداد 1393 ] [ 14:22 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

 

نوبهار است، گل به بار است

 

ابر چشمم ژاله‌بار است

 

این قفس چون دلم تنگ و تار است

 

شعله فکن در قفس، ای آه آتشین!

 

دست طبیعت! گل عمر مرا مچین

 

جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این

 

بیشتر کن

 

مرغ بیدل! شرح هجران مختصر، مختصر، مختصر کن

 

عمر حقیقت به سر شد

 

عهد و وفا پی‌سپر شد

 

نالهٔ عاشق، ناز معشوق

 

هر دو دروغ و بی‌اثر شد

 

راستی و مهر و محبت فسانه شد

 

قول و شرافت همگی از میانه شد

 

 

از پی دزدی وطن و دین بهانه شد

 

دیده تر شد

 

ظلم مالک، جور ارباب

 

زارع از غم گشته بی‌تاب

 

ساغر اغنیا پر می ناب

 

جام ما پر ز خون جگر شد

 

ای دل تنگ! ناله سر کن

 

از قویدستان حذر کن

 

از مساوات صرفنظر کن

 

ساقی گلچهره! بده آب آتشین

 

پردهٔ دلکش بزن، ای یار دلنشین!

 

ناله برآر از قفس، ای بلبل حزین!

 

کز غم تو، سینهٔ من پرشرر شد

 

کز غم تو سینهٔ من پرشرر، پرشرر، پرشرر شد

 
 
 

[ یکشنبه چهارم خرداد 1393 ] [ 14:55 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

 
آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس
 
 
من خرابم بنشین،زحمت آوار نکش

نفست باز گرفت،این همه سیگار نکش 
 
آن به هر لحظه ی تب دار تو پیوند، منم

آنقدر داغ به جانم ،که دماوند منم 
 
توله گرگی ،که در اندیشه ی شریانِ منی

کاسه خونی،جگری سوخته مهمان منی 
 
چَشم بادام،دهان پسته،زبان شیر و شکر

جام معجونِ مجسم شده این گرگ پدر 
 
تا مرا می نگرد قافیه را می بازم

... بازی منتهی العافیه را می بازم 
 
سیبِ سیب است تَن انگیزه ی هر آه منم

رطب عرشِ نخیل او قدِ کوتاه منم 
 
ماده آهوی چمن،هوبره ی سینه بلور

قاب قوسِین دهن، شاپریه قلعه ی دور 
 
مظهر جانِ پلنگم که به ماهی بندم

و به جز ماه دل از عالم و آدم کندم 
 
ماهِ بیرون زده از کنگره ی پیرهنم

نکند خیز برم پنجه به خالی بزنم 
 
خنده های نمکینت،تب دریاچه ی قم

بغض هایت رقمی سردتر از قرنِ اتم 
 
مویِ بَرهم زده ات،جنگل انبوه از دود

و دو آتشکده در پیرهنت پنهان بود 
 
قصه های کهن از چشم تو آغاز شدند

شاعران با لب تو قافیه پرداز شدند 
 
هر پسربچه که راهش به خیابان تو خورد

یک شبه مرد شد و یکه به میدان زد و مُرد 
 
من تو را دیدم و آرام به خاک افتادم

و از آن روز که در بندِ توام آزادم 
 
چشممان خورد به هم،صاعقه زد پلکم سوخت

نیزه ای جمجمه ام را به گلوبند تو دوخت 
 
سَرم انگار به جوش آمد و مغزم پوسید

سرطانی شدم و مرگ لبم را بوسید 
 
دوزخِ نی شدم و شعله دواندم به تنت

شعله پوشیدم و مشغولِ پدر سوختنت 
 
به خودم آمدم انگار تویی در من بود

این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود 
 
پیش چشم همه از خویش یَلی ساخته ام

پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام 
 
ناگهان دشنه به پشت آمد و تا بیخ نشست

ماه من روی گرفت و سر مریخ نشست 
 
آس ِ در مشتِ مرا لاشخوران قاپ زدند

کرکسان قاعده را از همه بهتر بلدند 
 
چایِ داغی که دلم بود به دستت دادم

آنقدر سرد شدم،از دهنت افتادم 
 
و زمینی که قسم خورد شکستم بدهد

و زمان چَنبره زد کار به دستم بدهد
 
تو نباشی من از آینده ی خود پیرترم

از خر زخمیِ ابلیس زمین گیر ترم
 
تو نباشی من از اعماق غرورم دورم

زیر بی رحم ترین زاویه ی ساطورم
 
تو نباشی من و این پنجره ها هم زردیم

شاید آخر سر ِ پاییز توافق کردیم
 
هر کسی شعله شد و داغ به جانم زد و رفت

من تو را دو... دهنه روی دهانم زد و رفت
 
همه شهر مهیاست مبادا که تو را

آتش معرکه بالاست مبادا که تو را
 
این جماعت همه گرگند مبادا که تو را

پی یک شام بزرگند مبادا که تو را
 
دانه و دام زیاد است مبادا که تو را

مرد بد نام زیاد است مبادا که تو را
 
پشت دیوار نشسته اند مبادا که تو را

نا نجیبان همه هستند مبادا که تو را
 
تا مبادا که تورا باز مبادا که تو را

پرده بر پنجره انداز مبادا که تو را
 
دل به دریا زده ای پهنه سراب است نرو

برف و کولاک زده راه خراب است نرو
 
بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم

با غم انگیزترین حالت تهران چه کنم
 
بی تو پتیاره ی پاییز مرا می شکند

این شب وسوسه انگیز مرا می شکند
 
بی تو بی کار و کسم وسعت پشتم خالیست

گل تو باشی من مفلوک دو مشتم خالیست
 
بی تو تقویم پر از جمعه بی حوصله هاست

و جهان مادر آبستن خط فاصله هاست
 
پسری خیر ندیدهَ م که دگر شک دارم

بعد از این هم به دعاهای پدر شک دارم
 
می پرم ،دلهره کافیست خدایا تو ببخش

خودکشی دست خودم نیست، خدایا تو ببخش...
 
 
 

[ دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 ] [ 13:31 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]
%باز کن پنجره را

آپلود عکس ، آپلود ، سایت اپلود عکس

باز کن پنجره را

تا دل تنگ مرا بوی بهار

ببرد تا هوسی

تا که ابری نشود خاطر یار

باز کن پنجره را

تا فضا تازه شود از نفسی

بشنود خاطر ما خاطره را

باز کن پنجره را

تا نفس تازه کنم

بنگارم اثری

باز کن پنجره را

تا من وابر بهار

اشک ریزان برویم

در پی رد نگار

کاش از خاطره ها

سبدی برگیرم

بوسه برخاک زنم

سحری درگیرم

شاهد هرشب من

سوخته در اتش من

کاش باران بدرد

پرده خواهش من

باز کن پنجره را

که دل تنگ مرا

بوی باران بهار

لحظه ای باز کند

نخورد غصه دلم

باز کن پنجره را

تا که پرواز کنم تا هوسم

بنشینم به برت

نفسی تازه کنم

فارغ از سردی دی

بپرم رو به بهار

باز کن پنجره را…
[ دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 ] [ 13:46 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

شمع داني که دم مرگ به پروانه چه گفت؟...


 گفت اي عاشق بيچاره فراموش شوي...


سوخت پروانه ولي خوب جوابش را داد...


گفت طولي نکشد تو نيز خاموش شوي......

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی... سوخت پروانه ولی خوب جوابش را دمن از بالا بلندان شرمسارم


تُرا وعاشقی را دوست دارم


بنازم بر سلوک دستهایت


مُعّلم ای تو خورشید بهارم ...

[ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393 ] [ 20:3 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

زمین از دلبران خالی‌ست یا من چشم و دل سیرم ؟


که می‌گردم ولی زلفِ پریشانی نمی‌بینم....!

خدایا عشق، درمانی به‌غیر از مرگ می‌خواهد...

که من می‌میرم از این درد و درمانی نمی‌بینم!
فاضل نظری

[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 14:26 ] [ محرم قربانی زرنقی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،